Algemene Voorwaarden
1354
page-template-default,page,page-id-1354,bridge-core-3.1.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.5.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive
 

Algemene Voorwaarden

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op werkzaamheden in opdracht:

ARTIKEL 1 – OFFERTE

Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt geformuleerd. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Het offertebedrag zal uitgebreid worden gespecificeerd en toegelicht. Offertes zijn vrijblijvend en blijven een maand geldig.

Als een klant akkoord gaat met een offerte, dient deze de opdracht te bevestigen. Dit kan door een schriftelijke bevestiging te sturen per post of door een reply te sturen op de offerte, als deze per e-mail is aangeleverd.

Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, dan gelden de voorwaarden die in de offerte staan en vervallen de punten uit deze algemene voorwaarden waarop de wijzigingen betrekking hebben.

ARTIKEL 2 – MEERWERK
Als een opdracht zodanig verandert, dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt, dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal de opdrachtgever tijdig worden ingelicht.

ARTIKEL 3 – CONTACTPERSOON
Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

ARTIKEL 4 – MONTAGE
Montages worden gemaakt in 3 stappen:

Versie 1: de ruwe montage. De eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt, maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever krijgt deze versie te zien en geeft algemene feedback op de vorm en inhoud.

Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever krijgt deze versie te zien en kan de editor opnieuw van feedback voorzien, ditmaal m.b.t. de details (timing, kleurbewerking, titels en transities).

Versie 3: de final edit. De montage wordt naar aanleiding van de tweede feedback aangepast, wat de final edit oplevert. Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 – REISKOSTEN
De reiskostenvergoeding bedraagt 0,19 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan twee uur, bedraagt de reiskostenvergoeding na het eerste uur 25 euro per uur.

ARTIKEL 6 – MUZIEKRECHTEN
Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek, moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma/Stemra. Er wordt dan in de offerte een schatting gegeven van de kosten. Deze kosten kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting Buma/Stemra.

Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Alle muziekrechten worden dan met een eenmalig bedrag betaald.

Alle licenties en rechten, zowel voor copyright beschermde muziek als royalty free, zullen door de opdrachtgever zelf gekocht en beheerd moeten worden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de rechten die gepaard gaan met het gebruik van de muzieklicentie.

Jan van Gorkum/Zuiderlicht Film is niet aansprakelijk voor claims van derden die ontstaan door onrechtmatig gebruik van muzieklicenties door de opdrachtgever.

ARTIKEL 7 – AUTEURSRECHT
Alle geproduceerde beelden, geluiden en teksten (concepten, scripts, videobeelden, foto’s en animaties) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur, in dit geval Jan van Gorkum/Zuiderlicht Film.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUEEL EIGENDOM
Templates, designs, formulieren en overige documenten zijn intellectueel eigendom van Jan van Gorkum/Zuiderlicht Film en worden niet beschikbaar gesteld.

ARTIKEL 9 – COPYRIGHT
Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij Jan van Gorkum/Zuiderlicht Film. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen om meer kopieën van een filmproductie te maken en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Copyright is wel verhandelbaar. De opdrachtgever kan dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken.

In geval van copyrightschending is Jan van Gorkum/Zuiderlicht Film niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

ARTIKEL 10 – RUW FILMMATERIAAL
Tenzij anders afgesproken wordt ruw filmmateriaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag, dan zal Jan van Gorkum/Zuiderlicht Film na voltooiing van een productie het ruwe filmmateriaal vernietigen.

ARTIKEL 11 – BETALING
De standaard betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen, gelden de volgende termijnen en kosten:

Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten.

Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratiekosten en wettelijk verplichte rente.

ARTIKEL 12 – BETALING GEHUURDE APPARATUUR VOORAF
Indien het voor de werkzaamheden noodzakelijk is om (film)apparatuur in te huren, zullen de kosten hiervoor altijd voorafgaand aan de werkzaamheden betaald moeten worden door de opdrachtgever.

ARTIKEL 13 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
De opdrachtgever is pas eigenaar van de filmproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie Artikel 9 – Copyright. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID
Jan van Gorkum/Zuiderlicht Film is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.